Gold Solar GSE72S9-525-545W  

6.200đ/W 
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 12 năm (25 năm hiệu suất trên 80%)

Gold Solar GSE72HC9-450W 9BB

6.000đ/W
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 12 năm (25 năm hiệu suất trên 80%)

AE HM6L-525-550W

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

JA JAM72S30-525-550W

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

Jinko JKM-530-550W

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

Longi LR5-72HPH 535-550W

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

Canadian HiKu7 640-660W

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

Canadian HiKu6 525-550W

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi