SUN2000-5KTL-M0 5KW 3 PHASE

19.500.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-8KTL-M0 8KW 3 PHASE

22.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN20000-10KTL-M0 10KW 3 PHASE

24.500.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-12KTL-M0 12KW 3 PHASE

25.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-15KTL-M0 15KW 3 PHASE

30.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-17KTL-M0 17KW 3 PHASE

30.800.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-20KTL-M0  20KW 3 PHASE

31.500.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-40KTL-M3 40KW 3 PHASE

52.500.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-30KTL-M3 30KW 3 PHASE

47.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-50KTL-M0 50KW 3 PHASE

Gọi
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-36KTL-M3  36KW 3 PHASE

49.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-60KTL-M0  60KW 3 PHASE

80.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-110KTL-M0 110KW 3 PHASE

108.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-125KTL-M0 125KW 3 PHASE

132.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN2000-185KTL-H1 185KW 3 PHASE

160.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464
Bảo Hành: 60 tháng chính hãng Huawei

SUN8000-500KTL 500KW 3 PHASE

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

SUN8000-1000IS 1MW 3 PHASE

Giá: Gọi
Giá Sỉ: Gọi

SMARTLOGGER 1000

Giá: 21.900.000đ
Giá Sỉ: Gọi – Kết Nối 80 Inverter

SMARTLOGGER 1000A

Giá: 21.000.000đ
Giá Sỉ: Gọi – Kết Nối 80 Inverter

SMART DONGLE-03-4G

Giá : 2.000.000đ
Giá Sỉ: 0909999464

SMART DONGLE-WLAN-FE

Giá: 2.200.000đ
Giá Sỉ: Gọi

** Giá trên chưa bao gồm thuế VAT