Pin Lưu Trữ NLMT BYD

20.500.000đ
Giá Sỉ: Gọi
Model: B-Box Pro 2.56KW
1×2.56KW Lithium-Iron Phospate
Bảo Hành 10 Năm – Tuổi Thọ Trên 20 Năm